Wednesday, March 5, 2008

Phương Vy - Lúc Mới Yêu Vol. 1

Phương Vy is a Vietnamese singer who won the first season of Vietnam Idol, in 2007.

She represented Vietnam in the first Asian Idol competition, held in December 2007. Even though Phương Vy was not the winner, she admitted that she had gained a great deal from this great experience, and that participating in the competition had brought her to the next level.

Tracklisting

01. Lúc Mới Yêu
02. Leave Me Alone
03. Em Biết
04. Như Sương Mai
05. Tình Ngại
06. Những Ngày Thật Khác
07. Ngày Tháng Quay Về
08. Câu Chuyện Buồn
09. Khát Khao Của Em
10. Những Lời Buồn
11. Nụ Cười và Những Ước Mơ

Released: February 28, 2008
Genre: Pop

Phương Vy - Lúc Mới Yêu Vol. 1

No comments:

Post a Comment